Låna pengar med betalningsanmärkning på ett strategiskt sätt

Många står inför utmaningen att hantera sin ekonomi i en tid av ekonomisk osäkerhet. Detta gäller inte minst de personer som redan har fått betalningsanmärkningar. För dessa personer kan det tyckas vara en svår uppgift att faktiskt låna pengar med betalningsanmärkning. Men med rätt strategi och förståelse kan detta faktiskt vara en del av resna mot ekonomisk stabilitet.

Här tittar vi närmare på hur du som stämmer in på denna beskrivning kan närma dig situationen. Vi fokuserar på hur du kan fatta hållbara ekonomiska beslut snarare än på snabba, kortsiktiga lösningar som exempelvis sms- eller swishlån.

En ny syn på att låna pengar med betalningsanmärkning

För att låna pengar med betalningsanmärkning behöver du ha en stor förståelse för de underliggande orsakerna till dina ekonomiska svårigheter. Du bör även ha en medvetenhet om de långsiktiga konsekvenserna av att ta ett nytt lån. Därför är det viktigt att se bortom den omedelbara lockelsen av snabba lån. Istället bör du fokusera på att skapa en hållbar ekonomisk framtid.

Det är viktigt att låna pengar på ett ansvarsfullt sätt

Som du säkert förstår är det viktigt att vara ansvarsfull när man lånar pengar. Denna ansvarsfullhet är central när man vill hantera och kanske övervinna de hinder som betalningsanmärkningar kan medföra. Det handlar om att fatta noga övervägda beslut baserade på en realistisk bedömning av din ekonomiska situation.

För att kunna låna pengar med betalningsanmärkning på ett sätt som främjar din ekonomiska återhämtning bör du:

 • Göra en noggrann analys av din budget. Innan du ens överväger att ta ett lån bör du se över din budget. Hitta områden där du kan minska utgifterna och kanske även öka dina inkomster.
 • Utforska alternativa sätt att finansiera dig. Det kan finnas andra sätt till finansiering än att ta nya lån. Till exempel kan du försöka omförhandla betalningsplaner eller söka ekonomiskt stöd.
 • Förstå villkoren. Om du ändå bestämmer dig för att ta ett lån bör du försäkra dig om att du verkligen förstår lånevillkoren. Du bör ha stenkoll på räntan, avgifterna och upplägget för återbetalningen av lånet. Dessutom bör du ha en konkret plan för hur lånet ska kunna återbetalas.

Norska sjuksköterskors löneläge

Norge är känt för sin starka ekonomi och höga levnadsstandard, vilket även avspeglas i lönen för yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor i Norge åtnjuter en lönenivå som är bland de högsta i Skandinavien, men vad innebär det i praktiken?

En sjuksköterskas lön i Norge är inte bara en reflektion av den norska ekonomin utan också av den höga prioritet som landet lägger vid hälso- och sjukvård. Med en genomsnittlig månadslön på omkring 50 000 norska kronor för sjuksköterskor anställda i Norge, skiljer sig lönenivån markant från den i Sverige.

Uppdrag och lönevariation

Arbetet som sjuksköterska i Norge kan variera stort beroende på typ av uppdrag och arbetsplats. Bemanningsföretag erbjuder ofta högre löner än genomsnittet, vilket kan vara en stor fördel för de som väljer att arbeta genom dem. Dessa företag erbjuder också förmåner som pensionssparande och sjukförsäkring, vilket ytterligare förstärker det ekonomiska värdet av att arbeta i Norge. Flexibiliteten att välja uppdrag och arbetsorter är en annan faktor som påverkar lönen för sjuksköterskor i Norge. De som är villiga att arbeta under obekväma arbetstider eller på platser med högre behov kan ofta förhandla fram en högre ersättning.

Anställningsformens inverkan

Sjuksköterskor i Norge har möjlighet att välja mellan anställning eller att fakturera genom eget bolag. Att vara anställd innebär en trygghet i form av administrativt stöd och förmåner, medan eget bolag kan innebära högre bruttoinkomster men också mer ansvar för skatter och avgifter.

Arbetsmarknadens framtid

Med en åldrande befolkning och en konstant efterfrågan på kvalificerad vårdpersonal, ser arbetsmarknaden för sjuksköterskor i Norge ljus ut. Detta kan leda till fortsatt goda löneutvecklingsmöjligheter och stabila anställningsförhållanden.

Personlig utveckling och lön

Förutom den grundläggande lönen erbjuder många arbetsgivare i Norge möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning, vilket kan leda till ytterligare löneökningar. Att investera i sin egen utveckling är därmed inte bara givande ur ett personligt perspektiv utan också ur ett ekonomiskt.

Att arbeta som sjuksköterska i Norge kan vara en ekonomiskt givande erfarenhet. Med konkurrenskraftiga löner, goda arbetsvillkor och en stark arbetsmarknad är Norge ett attraktivt land för sjuksköterskor som söker nya utmaningar och möjligheter. Det är dock viktigt att noggrant överväga alla aspekter av anställningsvillkoren och att vara medveten om de skillnader som finns jämfört med den svenska arbetsmarknaden.

Så ansöker du om ett Swishlån: Steg-för-steg-guide

Att ta ett Swishlån kan vara ett alternativ när du behöver hantera oväntade utgifter. Men det är viktigt att du är förberedd och förstår hur det hela går till. Här presenterar vid därför en praktisk steg-för-steg-guide som tar dig genom processen från start till mål.

9 steg till att ta ett Swishlån: så gör du

När du är sugen på att ta ett Swishlån bör du gå tillväga på följande sätt:

 

 1. Förbered dig. Innan du påbörjar ansökningsprocessen bör du förbereda dig för denna. Säkerställ att du är minst 18 år gammal, har en fast inkomst, är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd samt tillgång till en smartphone med Swish-appen installerad.
 2. Jämför olika långivare. Innan du väljer en långivare bör du jämföra flera olika alternativ. Titta på faktorer som räntor, löptider och eventuella övriga avgifter när du fattar ditt beslut.
 3. Läs villkoren noga. När du har valt en långivare bör du noggrant läsa igenom villkoren. Om det finns något som du inte förstår bör du inte tveka att kontakta långivaren för ett klargörande.
 4. Påbörja din ansökan. De flesta långivare erbjuder en enkel ansökningsprocess på nätet. Fyll i personuppgifter, inkomstinformation samt eventuella övriga uppgifter som efterfrågan.
 5. Genomgå en kreditupplysning. En kreditupplysning kommer att göras för att bedöma din betalningsförmåga. Denna kan hämtas via UC eller andra kreditupplysningsföretag som exempelvis Bisnode.
 6. Invänta besked. Efter att ansöka när inlämnad och kreditupplysningen genomförd får du vanligtvis besked inom 24 timmar. Ibland kan det dock ta längre tid, beroende på långivaren.
 7. Godkänn lånet. Om du blir godkänd måste du vanligtvis godkänna lånet genom att signera ett digitalt avtal, ofta med BankID.
 8. Ta emot pengarna via Swish. När allt är klart med ditt Swishlån kommer lånebeloppet att swishas till dig. Exakt när detta sker kan variera. Oftast får du dock pengarna inom bara några minuter.
 9. Återbetalning. Se till att du är införstådd med när och hur du ska återbetala lånet. Uteblivna eller sena betalningar kan leda till höga avgifter och påverka din kreditvärdighet.

 

Dessa steg sammanfattar hela processen – svårare än så här är det alltså inte att ta ett sådant här lån!

Hitta rätt kreditkort baserat på behov

Att navigera genom utbuden kreditkort kan initialt kännas som en överväldigande uppgift, med tanke på det omfattande utbud som marknaden erbjuder. Det krävs en noggrann övervägning av flera faktorer för att säkerställa att valet av kreditkort optimalt matchar dina behov och din ekonomiska situation. Här följer en genomgång av några centrala aspekter som bör beaktas när ni  jämför kreditkort och banker.

En av de mest avgörande faktorerna är räntan, som i grunden är den kostnad du betalar för att låna pengar. Lägre räntor innebär lägre kostnader över tid, vilket gör det till en klok strategi att söka efter kort med låga räntor. Å andra sidan, årsavgifter är också en viktig faktor att överväga. Medan vissa kreditkort har årsavgifter, saknar andra dem. Det är centralt att utvärdera om fördelarna med kortet överväger kostnaden för årsavgiften.

Kreditgräns

Kreditgränsen, det maximala belopp du kan låna, är en annan viktig faktor. Det är essentiellt att ha en kreditgräns som passar dina behov och hjälper dig att hålla din skuldsättning under kontroll. Vidare erbjuder många kreditkort belöningsprogram som ger poäng, cashback eller rabatter på inköp. Det är viktigt att överväga om belöningsprogrammet är värdefullt för dig och om det uppmuntrar till ansvarsfullt spenderande.

Vissa kreditkort erbjuder en räntefri period, vilket kan vara fördelaktigt om du planerar att betala av saldot i sin helhet varje månad. Om du reser ofta eller gör inköp i utländsk valuta, är det viktigt att överväga utländska transaktionsavgifter som kan tillkomma. Dessutom erbjuder vissa kreditkort försäkringar och andra förmåner som kan vara värdefulla, exempelvis reseförsäkring, varuförsäkring eller till och med conciergeservice.

Kundupplevelsen

Användarvänlighet och kundservice är också viktiga aspekter att överväga. Bra kundservice kan vara ovärderligt, särskilt i nödsituationer. Säkerhetsfunktioner som chip och PIN, samt möjligheten att spärra kortet via en app, kan vara viktiga för att skydda dig mot bedrägeri och andra risker. Slutligen kan möjligheten att överföra saldon från andra kreditkort vara fördelaktigt om du vill konsolidera skulder och spara pengar på räntor.

Att jämföra kreditkort är en personlig resa som kräver en djupgående förståelse för dina ekonomiska behov och mål. Det är genom en noggrann jämförelse och förståelse för de olika aspekterna av varje kort som du kan navigera genom.

Vad är factoring och hur fungerar det egentligen?

Factoring är en finansiell tjänst som har blivit allt mer populär bland företag som söker flexibla finansieringslösningar. Men vad innebär det egentligen, och hur fungerar det? I den här artikeln utforskar vi de grundläggande aspekterna av tjänsten, inklusive dess fördelar och risker.

Så ser processen för factoring ut

Factoring är en form av finansiering där ett företag lånar mot eller säljer sina fakturor till en tredje part. Detta görs för att få tillgång till snabba pengar istället för att vänta på att kunderna betalar. Denna metod används ofta för att förbättra företagets kassaflöde eller för att finansiera dess tillväxt.

Processen ser vanligtvis ut ungefär så här:

 1. Välj ett factoringbolag. Först och främst behöver du som företagare sondera terrängen och hitta ett factoringbolag att samarbeta med.
 2. Belåna eller sälj fakturor. När ni har en överenskommelse på plats kan du belåna eller sälja fakturor. Vanligtvis köps fakturor för cirka 70-95 % av det totala beloppet.
 3. Få snabb tillgång till kapital. Factoringföretaget betalar det avtalade beloppet i förskott, och ger dig därmed omedelbar tillgång till kapital.
 4. Kunden betalar sin faktura. I nästa led betalar kunden sin faktura. Betalningen går dock inte till ditt företag utan istället till factoringföretaget. Det är ofta denna part som även tar över indrivningen av fakturor via till exempel inkasso.
 5. Du får resterande belopp utbetalt. När kunden har betalat sin faktura i helhet betalas resterande del av beloppet ut till dig, minus avgifter och ränta.

Fördelarna och riskerna med denna finansiella tjänst

Fördelarna med factoring är:

 • Snabb tillgång till kapital. Detta kan vara en snabb och effektiv lösning för företag som behöver omedelbart kapital.
 • Inget krav på säkerhet. Till skillnad från traditionella lån behöver du oftast inte erbjuda någon form av säkerhet, utöver fakturorna.
 • Lätt att möta kraven. Kraven för denna tjänst är ofta mindre strikta jämfört med andra finansieringsmetoder.

Riskerna och nackdelarna är:

 • Kostnaderna. Detta kan vara ett dyrt sätt att skaffa kapital, beroende på factoringbolagets avgifter och ränta.
 • Beroendet. Ditt företag kan bli beroende av att skaffa kapital på detta sätt. Till exempel kan du hamna i en spiral där du ständigt behöver sälja fakturor för att kunna finansiera din verksamhet.

Redovisning för verksamheter

En årsredovisning är en viktig del av företagsverksamhet och innehåller olika delar som är beroende av företagets karaktär och omfattning. Vanligtvis består årsredovisningen av följande delar: förvaltningsberättelse med förslag på resultatdisposition, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys (tidigare finansieringsanalys, obligatorisk för vissa större företag), noter och revisionsberättelse (för årsredovisningar som har granskats av en revisor).

Redovisning är ett brett område som kan delas upp i flera områden, inklusive ekonomistyrning, extern revision, skatteredovisning, finansiell redovisning och rapportering samt intern redovisning. Ekonomistyrning handlar om att vidta åtgärder inom företaget för att uppnå ekonomiska mål och förverkliga företagets strategi. Extern revision syftar till att uppfylla de regulatoriska riktlinjerna och branschpraxis. Skatteredovisning måste följa aktuell lagstiftning, medan finansiell redovisning och rapportering fokuserar på redovisning som stödjer redovisningsfunktioner och verksamheten. Finansiell redovisning fokuserar på organisationens utarbetande av finansiella rapporter till externa användare som investerare, tillsynsmyndigheter och leverantörer. Intern redovisning fokuserar på mätning, analys och rapportering av information för internt bruk.

Bokföring kontra redovisning

Bokföring och redovisning är två begrepp som ofta används synonymt, men som skiljer sig åt. Bokföring innebär registrering av företagets fakturor, kvitton och andra underlag fysiskt eller digitalt enligt bokföringslagens kontantmetod eller faktureringsmetod. Alla affärshändelser ska bokföras löpande, även i en systematisk ordning efter konton, huvudbokföring. För varje affärshändelse krävs en verifikation som visar att transaktionen har genomförts.

Redovisningsdelar

Redovisning inkluderar bokslut, deklaration och rapportsammanställningar som kan ligga till grund för beslut om företagets utveckling. Syftet med redovisning är att ge en grundläggande bild av företagets verksamhet och resultat. Redovisningen är också avgörande för hur näringsverksamheten ska beskattas, och i aktiebolag utgör granskningen av redovisningen grund för beslut om styrelsens och den verkställande direktörens ansvarsfrihet och eventuell vinstutdelning.

Redovisningsbyrå

BQ Redovisning är en pålitlig och personlig redovisningsbyrå baserad i Stockholm som erbjuder anpassade tjänster för företagare. De strävar efter att digitalisera sina processer för att ge snabba och effektiva lösningar till kunderna, samtidigt som de förstår vikten av personlig rådgivning och service. bqredovisning.se har ett gott rykte som en av de tryggaste redovisningsbyråerna i Sverige.

Deras företagspaket inkluderar årsredovisning, periodiseringar, avskrivningar, bokslutsdispositioner och inkomstskatter. De erbjuder också bemanningstjänster och ekonomisk rådgivning som är anpassade efter företagens specifika behov och mål. BQ Redovisning hjälper företag att förbereda sig för framtiden och nå sina ekonomiska mål.

Så kan ett bokföringsprogram för enskild firma vara till hjälp

Det finns många olika bokföringsprogram för enskild firma att välja mellan på marknaden idag. Dessa används av såväl traditionella egenföretagare som av frilansare och andra företagare av denna typ. Dessa företagare har ofta en svårighet i att hantera ekonomin i företaget. Att då investera i ett bra program för bokföring kan vara ett bra sätt att underlätta och effektivisera hela redovisningsprocessen.

3 bra skäl att investera i ett bokföringsprogram för enskild firma

Det finns flera bra anledningar att investera i ett bra bokföringsprogram för enskild firma:

 • Du sparar tid. Det kan vara en tidsödande process att hantera ekonomin i ett företag. Detta gäller inte minst när det kommer till bokföring och redovisning. Med hjälp av en mjukvara kan du som driver en enskild firma automatisera flera av de uppgifter som ingår i denna process. Ett exempel på en sådan uppgift är själva faktureringen. Genom att göra detta kan du spara tid och därmed också ägna mer tid åt din kärnverksamhet.
 • Felmarginalen krymper. Om du någon gång har bokfört manuellt vet du att det ganska lätt kan uppstå olika typer av fel. Dessa kan leda till kostsamma misstag som kostar ditt företag en hel del pengar. Men genom att investera i ett bra program för bokföring och redovisning kan du automatisera en stor del av bokföringen. Genom att göra detta kan du säkerställa att denna information är aktuell och uppdaterad. Dessutom är den tillförlitlig och korrekt, vilket är en förutsättning för att du ska kunna hålla koll på ekonomin.
 • Faktureringen förbättras. Ytterligare en fördel med att investera i ett bra program för bokföring om du driver en enskild firma har med faktureringen att göra. Som du säkert vet kan faktureringen vara en tidsödande uppgift för dig som är egenföretagare. Men genom att använda dig av en mjukvara för bokföring och redovisning kan du automatisera hela processen kring fakturering. Därmed kan du även få enklare att hålla koll på kundbetalningar. Därmed kan du försäkra dig om att få betalt i tid samt att kassaflödet inte ansträngs i onödan.

Dessutom finns det även många andra bra skäl att göra en sådan här investering.

Dessa är några av landets bästa småbolagsfonder

En fond som investerar i småbolag placerar dina pengar i mindre bolag som ofta har stor potential att växa sig större. Dessa företag kan ibland ha en ganska turbulent och skakig men samtidigt också positiv och avkastande resa framför sig. Detta till skillnad från majoriteten av alla större och medelstora svenska bolag. Men vilka är egentligen Sveriges bästa småbolagsfonder? Läs vidare så avslöjar vi detta!

3 av Sveriges allra mest populära och bästa småbolagsfonder

Det finns många fonder att välja bland hos svenska banker och nätmäklare. Till landets mest populära och bästa småbolagsfonder hör dock bland andra följande tre alternativ:

 • AMF Aktiefond Småbolag
 • SEB Sverigefond Småbolag
 • Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A.

De mindre bolagen på börsen är större än vad många tror

Eftersom mindre bolag ofta är mer volatila sett till aktiekursen än vad medelstora och större bolag är behöver du vara villig att ta lite mer risk. Detta gäller inte minst sett ur ett lite mer kortsiktigt perspektiv. Därför lämpar sig de fonder som investerar i småbolag särskilt väl för lite mer offensiva investerare som har en ganska lång investeringshorisont.

Däremot är det inte alls säkert att bolagen ifråga är fullt lika små som du kanske föreställer sig. När man pratar om småföretag i allmän mening (det vill säga utanför själva börsen) brukar man definiera detta begrepp på ett lite annorlunda sätt. Då talar man vanligtvis om företag med upp till 50 anställda och en årlig omsättning på maximalt 10 miljoner euro (en bit över 100 miljoner kronor).

Men på börsen pratar man istället om småbolag i termer av de företag som kvalar in i kategorin Small Cap. Här tittar man inte speciellt mycket på den årliga omsättningen utan mer på bolagets börsvärde. För att kunna höra till denna kategori bör detta understiga 150 miljoner euro. Detta är därmed de verkliga småttingarna på börsen, till skillnad från de bolag som hör till Mid Cap (150 miljoner euro till 1 miljard euro) och Large Cap (över 1 miljard euro).

Några exempel på Small Cap-bolag är: Eniro, Nelly Group och Qliro. Detta kanske inte är vad gemene man betraktar som små bolag.

Låna 3000 kr för att överleva från en dag till en annan

När du befinner dig i en ekonomisk knipa kan du vilja låna 3000 kr eller så för att kunna ta dig ur denna. Ibland kan nämligen några tusenlappar i princip utgöra skillnaden mellan liv och död. Så oavsett om du behöver låna pengar på grund av att du är sen med att betala hyran eller har fått ditt bankkonto spärrat behöver du se över dina alternativ. Ett alternativ att överleva från en dag till en annan är att ta ett mindre lån.

Långt ifrån alla har vänner eller bekanta som vill låna ut pengar

Du kanske har familj eller vänner som är beredda att låna ut pengar till dig? Detta är dock en lösning på mindre ekonomiska problem som är tillgänglig för långt ifrån alla. Faktum är att det ofta kan vara ganska svårt att hitta en person som är villig att ge dig ett lån. Detta gäller inte minst när du befinner dig i en ekonomisk knipa och omedelbart behöver få tillgång till pengarna. Då är det långt ifrån säkert att vänner eller släktingar kan hjälpa dig. I sådana situationer kan det vara svårt att se ljuset i slutet av tunneln.

Vi har dock goda nyheter som kommer kunna lätta upp stämningen lite grann. Det finns nämligen flera långivare som ger dig möjlighet att låna 3000 kr när du behöver det som mest. Så även om det mesta känns hopplöst just nu finns det fortfarande hopp för dig!

Att tänka på när du vill låna 3000 kr trots låg kreditvärdighet

Vill du kunna låna några tusenlappar men vet med dig att du har låg kreditvärdighet? I sådana fall bör du tänka på att:

 • Nästan oavsett hur låg din kreditvärdighet är kan du hitta en långivare som erbjuder dig möjligheten att ta ett smslån på 3000 kr. Med detta sagt kan du behöva söka lite grann innan du hittar en sådan.
 • Ju lägre din kreditvärdighet är desto högre ränta behöver du ofta betala på de ĺån som du tar. Det kan med andra ord bli ganska kostsamt att ta lånet, men samtidigt har ju nöden ingen lag.
 • Det är viktigt att du använder pengarna på ett ansvarsfullt sätt och att du inte skuldsätter dig i onödan.

Psykologlöner i Sverige – är de för låga?

Vissa menar att psykologlöner i Sverige är för låga. Inte bara ur ett internationellt perspektiv, men även när man jämför med andra vårdyrken i landet som kräver ungefär lika lång utbildning.

I Sverige, generellt, så lönar det sig sämre att genomföra långa utbildningar jämfört med andra länder i OECD. Bör psykologlöner höjas, eller bör längre utbildningar inom vissa områden i allmänhet löna sig bättre?

Psykologlöner idag

Ingångslöner för nylegitimerade psykologer förra året låg på 39 700 kronor i månaden. Den siffran avser psykologlöner samtliga sektorer. För samtliga psykologer med legitimation gäller siffran 40 500 kronor i månaden. Även den siffran avser samtliga faktorer.

Dock ska det tilläggas att variationerna mellan olika arbetsgivare kan vara stora. Det kan också finnas markanta skillnader mellan sektorer. Som regel brukar det vara bäst betalt för den som jobbar i den privata sektorn – och lite sämre om man är anställd i offentlig regi.

Hur kan en psykolog tjäna mer?

Det är möjligt att tjäna mer än så som psykolog – det ovannämnda är just medellönerna. Ett exempel på det är att specialisera sig, vilket man kan göra efter en tid i yrket. Som specialistpsykolog ligger medellönen på omkring 46 000 kronor i månad, en siffra som många röster menar är alldeles för låg.

Det kan också finnas möjligheter att öka sin lön avsevärt genom att starta eget. För att göra det finns det en rad krav man måste uppfylla. Först och främst behöver verksamheten anmälas till vårdgivarregistret hos IVO, som är kort för Inspektionen för vård och omsorg. Att starta eget kan givetvis innebära en ganska mycket högre arbetsbörda jämfört med om man bara är kliniker.

Jämförelser med andra yrken

Ett fackförbund som samlar akademiska yrken har en funktion som gör det enkelt att jämföra olika yrken och deras medellöner. Vid en jämförelse mellan psykologlöner och lön för apotekare visas nedan:

Psykolog/Apotekare

 • Genomsnittlig månadslön: 40 500 kr / 43 600 kr
 • Livslön efter skatt, i snitt: 19 637 000 kr / 21 130 000 kr
 • Ålder då utbildningen lönar sig: 39 år / 35 år
 • Potential till högre lön: låg / låg

Det kan också jämföras med ett betydligt mer välbetalt yrke inom vården – läkare:

Psykolog/Läkare

 • Genomsnittlig månadslön: 40 500 kr / 54 100 kr
 • Livslön efter skatt, i snitt: 19 637 000 kr / 28 173 000 kr
 • Ålder då utbildningen lönar sig: 39 år / 33 år
 • Potential till högre lön: låg / hög